## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

23 / ธ.ค. / 2559 : News
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทวราชเวนิส อิตาลี
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559[1768]
23 / ธ.ค. / 2559 : News
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล..
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 4 ธันวาคม 2559[1898]
10 / ต.ค. / 2557 : News
พระกฐินพระราชทาน 2557
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานผ้าไตรพระกฐิน ถวาย ณ วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.[2345]
7 / ต.ค. / 2556 : News
ขอเชิญร่วมทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
ขอเชิญร่วมทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป[6261]
4 / ต.ค. / 2556 : News
ขอเชิญทุกท่านร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญทุกท่านร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาล วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี 3 พ.ย.56[5800]
23 / ก.ย. / 2556 : News
พระกฐินพระราชทาน 2556
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานผ้าไตร เพื่อเป็นผ้าไตรพระกฐิน ถวายแด่พระสงฆ์อยู่จำพรรษากาล วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี[6320]
23 / ก.ย. / 2556 : News
มงคล ครบรอบ 2 ปี วัดเทวราชเวนิส อิตาลี
ด้วยคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดเทวราชเวนิส ได้มีฉันทามติร่วมกันที่จะจัดงานทำบุญฉลองครบรอบ 2 ปี วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี[5318]
5 / ก.ย. / 2555 : News
ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปี วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
ด้วยคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเทวราชเวนิส ได้มีฉันทามติร่วมกันที่จะจัดงานฉลองครบรอบ ๑ ปี แห่งการก่อตั้งวัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี โดยการอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์[5085]
31 / ส.ค. / 2555 : News
พระกฐินพระราชทาน 2554
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานผ้าไตร เพื่อเป็นผ้าไตรพระกฐินถวายพระสงฆ์อยู๋จำพรรษากาล ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ ประเทศอิตาลี[5618]
30 / ส.ค. / 2555 : News
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม มอบหนังสือ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม มอบหนังสือ พระไตรปิฏก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ [2178]
29 / ส.ค. / 2555 : News
มอบสิ่งของพี่น้องคนไทยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
7 มิถุนายน 54 วัดเทวราชเวนิส สมาคมวัดเทวราชเวนิส ร่วมกับคณะญาติโยม เดินทางไปมอบสิ่งของแด่พี่น้องคนไทยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว..[2761]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
|1 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk