พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ


พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ 2 ปี วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556
————-

พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
ฉลองครบรอบ ๒ ปี วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

 

คุณแม่ละเอียด ศรีบุรินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์ ๕ รูป ออกรับบิณฑบาตร

 

สาธุชนเตรียมตัวตักบาตร

 

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

โรงทานการกุศล

ซุ้มโรงทาน งานฉลองครบรอบ 2 ปี 

การแสดงฉลองครบรอบ 2 ปี

คุณนฤมล ณ นคร รำอวยพร ฉลองครบรอบ 2 ปี

คุณปุ๋ม คุณโอ๋  รำฉลองครบรอบ 2 ปี

แห่ผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ 2 ปี

แห่ผ้าป่าสามัคคี

ถวายผ้าป่าสามัคคี 

 

พระอาจารย์วรัญญู  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

 

พระมหาวินัย วินยธโร  พิจาณาผ้าบังสุกุล

คณะนักมวยมาแสดงฉลองครบรอบ 2 ปี วัดเทวราชเวนิส
นำโดยคุณมาแตว เจ้าของค่าย และคุณธนวัฒน์ 

คณะนักมวย กราบพระสงฆ์ก่อนการแสดงโชว์มวยไทย ฉลองครบรอบ 2 ปี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *