## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

28 / ก.ย. / 2556 : วัดเทวราชเวนิส
ปฏิทินงานบุญ วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
ปฏิทินงานบุญ งานกุศล วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ ประเทศอิตาลี[5138]
23 / ก.ย. / 2556 : วัดเทวราชเวนิส
พระเทพคุณาภรณ์ ประธานก่อตั้งวัดเทวราชเวนิส อิตาลี
พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร, รองเจ้าคณะภาค 13 ประธานก่อตั้งวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี[5790]
4 / ก.ย. / 2555 : วัดเทวราชเวนิส
ขอเชิญกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเทวราชเวนิส อิตาลี
อเชิญพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวยุโรป กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา[5779]
2 / ก.ย. / 2555 : วัดเทวราชเวนิส
ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างวัดเทวราชเวนิส ผ่านบัญชีธนาคาร
ขอเชิญญาติโยมผู้จิตเป็นบุญมีใจเป็นกุศล ร่วมทำบุญสร้างวัดไทยในต่างประเทศ วัดเทวราชเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี[6208]
31 / ส.ค. / 2555 : วัดเทวราชเวนิส
โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์
วัดเทวราชเวนิส จัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ใกล้ชิดธรรมะ และหลักธรรม อันเป็นหัวใจสำคัญในทางพระพุทธศาสนา..[5213]
30 / ส.ค. / 2555 : วัดเทวราชเวนิส
ประวัติวัดเทวราชเวนิส
สมาคมวัดเทวราชเวนิส อิตาลี เป็นสมาคมที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระมหาเถระ พุทธศาสนิกชนชาวเมืองเวนิส และเมืองใกล้เคียง เริ่มก่อตั้งโดยดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙ ) [6354]
30 / ส.ค. / 2555 : วัดเทวราชเวนิส
มติมหาเถรสมาคม
มติมหาเถรสมาคม มติที่๕๑๕/๒๕๕๔ เรื่องรายงานการสร้างวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี[2315]
30 / ส.ค. / 2555 : วัดเทวราชเวนิส
ผู้บริจาคชุดแรกจากประเทศไทย
รายนามผู้บริจาคปัจจัยก่อตั้งวัดเทวราชเวนิสชุดแรกจากประเทศไทย[2660]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
|1 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk