## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 
ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง วิธีการ..ครองตน

อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

 ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556
-----------------------

วิธีการ..ครองตน

ตน คือ ร่างกายและจิตใจ ที่ดำรงอยู่ ฯลฯ วิธีการครองตน หมายถึง การสำรวมระวังรักษาตน ให้ดำรงอยู่แต่ในคุณความดี มิให้ตกไปในที่ชั่ว คือ มิให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ และที่ไม่ประกอบด้วยสาระประโยชน์ อันจะเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อม หรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต และจะเป็นเหตุให้เป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังได้...การที่จะทำให้ตนมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ...จำต้องมีวิธีการ.. / 

วิธีการครองตนนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ 4 ประการ คือ 

ประการที่ 1. สติสัมปชัญญะอันกอปรด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี้ เป็นคุณธรรมเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจ ที่ควบคู่กับปัญญาอันเห็นชอบ ว่า การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือกำลังดำเนินอยู่นั้น เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว เป็นบุญหรือเป็นบาป เป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นทางเจริญแห่งชีวิตอันควรดำเนิน หรือเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตอันควรงดเว้น ตามที่เป็นจริง
คำว่า “สติ” หมายความถึง ความระลึกได้ หรือการรู้จักยับยั้งชั่งใจ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาก่อนที่จะพูดหรือกระทำการใดๆ 
คำว่า “สัมปชัญญะ” โดยเนื้อความ และโดยหน้าที่ก็คือ เป็นคุณเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจ อย่างเดียวกันกับคำว่า “สติ” นั้นเอง 

ประการที่ 2 หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปอกุศล
ประการที่ 3 ศีลสังวร หมายถึง ความเป็นผู้มีความสำรวมระวังในความประพฤติปฏิบัติให้อยู่แต่ในศีล 
ประการที่ 4 อินทรีย์สังวร” คือ การรู้จักสำรวมระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้หลงติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก และไม่หลงเคียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักเหล่านี้ เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้ใดปรารถนาความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตน จึงไม่พึงประมาทหลงมัวเมาในชีวิต พึงพิจารณากิจวัตรประจำวันของตน แล้วศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นแก่นสารสาระที่สุดในชีวิตของตน เพื่อให้มีตนเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริง จึงจะสามารถครองตน รักษาตน ให้ตั้งอยู่แต่ในคุณความดีที่ยิ่งๆ ขึ้นไปได้แล.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลีเข้าชม : 1718


ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี 5 อันดับล่าสุด

      4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ทางเสื่อมแห่งชีวิต 11 / มี.ค. / 2557
      3 มิถุนายน 2556 เรื่อง การไม่คบคนพาล 11 / มี.ค. / 2557
      2 มิถุนายน 2556 เรื่อง สุดแท้แต่ปัญญา 11 / มี.ค. / 2557
      31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เมตตาธรรม 11 / มี.ค. / 2557
      30 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ก้าวหน้า..แห่งชีวิต 11 / มี.ค. / 2557
Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk