## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 
ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
6 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มงคลแห่งความเจริญ (ตอนที่1)

อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

 ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556
---------------------

มงคลแห่งความเจริญ (ตอนที่1)

ในมงคลสูตร 38 ประการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมงคลคาถาที่ 5 ว่า การให้ทาน การประพฤติเป็นธรรม การสงเคราะห์หมู่ญาติ การทำงานที่ไม่มีโทษ ทั้ง 4 ประการนี้เป็นอุดมมงคล

ในวันนี้จะอธิบาย 2 ข้อแรก ว่าเป็นมงคลอย่างไร ?

1. การให้ทาน คำว่า ทาน คือ การให้ ได้แก่ ความที่บุคคลมีเจตนาผ่องใสไม่โลภไม่ตระหนี่ รู้จักอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล สามารถนำสิ่งของ ๆ ตนออกบริจาคเป็นทาน จำแนกออกเป็น 3 ประการ คือ 1.อามิสทาน 2.ธรรมทาน และ3.อภัยทาน 
1.อามิสทาน ได้แก่ การให้ด้วยอามิสคือสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า พาหนะ ดอกไม้ เป็นต้น

2.ธรรมทาน ได้แก่ การให้ธรรมเป็นทาน คือ แนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในธรรมหรือกล่าวธรรมให้ผู้อื่นฟังด้วยจิตเป็นกุศล เพื่อหวังผลให้ผู้อื่นตั้งตนอยู่ในธรรม รู้ทั่วถึงธรรม อันจัดเป็นอุบายให้ดำรงชีวิตอยู่ในทางที่ชอบและประกอบในสัมมาปฏิบัติ เป็นการให้ที่มีผลมากกว่าการให้ทั้งปวง สมดั่งพุทธพจน์ที่ว่า “การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง”

3.อภัยทาน ได้แก่ การให้อภัย คือความเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัยในบุคคลและสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการไม่ฆ่า ไม่ล้างผลาญเบียดเบียนชีวิต ทรัพย์สมบัติ และกรรมสิทธิ์ของกันและกัน ด้วยหวังผลคือความสุขอิสระในชีวิต ในสมบัติ และในกรรมสิทธิ์ของกันและกัน อันเป็นความผาสุกที่ทุกคนปรารถนา ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ความไม่เบียดเบียนกันและกัน เป็นสุขในโลก”

2. การประพฤติเป็นธรรม คำว่า ธรรมจริยา คือ การประพฤติธรรม คนที่มีธรรมจริยานั้นเรียกว่า ธรรมจารี ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ การประพฤติธรรมพอสรุปได้เป็น 2 คือ
1.ประพฤติเป็นธรรม หมายถึง ทำความประพฤติของตน ๆ ให้ถูกต้องและให้ดียิ่งขึ้น เช่น คนเรียนหนังสือ ก็ให้เรียนให้ถูกให้ดี ทำค้าขายก็ทำให้ถูกให้ดี และพยายามทำให้ถูกให้ดีต่อๆ ไป

2. การประพฤติตามธรรม หมายถึง การฝึกอบรมตนตามแนวทางธรรมให้สูงขึ้นตามลำดับ เช่น ไม่เคยรักษาศีลก็ฝึกรักษาศีล ไม่เคยบำเพ็ญภาวนา ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระก็ฝึกทำ อย่างนี้เรียกว่าประพฤติตามธรรมคือการทำถูกทำดี ไม่ว่าใครจะอยู่ในหน้าที่การงานอย่างไร งานทุกอย่างย่อมต้องการความถูกต้องและความดีทั้งนั้น การทำให้ถูกทำให้ดีนั้นก็จะได้ผลดี 

เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้ง เมื่อทราบเหตุแห่งความเจริญ คือ เมื่อประพฤติตามแล้วจะเห็นถึงความเจริญทางใจ มีสุขใจ และไม่เดือนร้อนใจ เพราะได้ประพฤติตามมงคลแห่งความเจริญ ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ อย่างสมบูรณ์แท้จริงแล.
(ตอนที่ 2 ในวันพรุ่งนี้)

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลีเข้าชม : 1657


ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี 5 อันดับล่าสุด

      4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ทางเสื่อมแห่งชีวิต 11 / มี.ค. / 2557
      3 มิถุนายน 2556 เรื่อง การไม่คบคนพาล 11 / มี.ค. / 2557
      2 มิถุนายน 2556 เรื่อง สุดแท้แต่ปัญญา 11 / มี.ค. / 2557
      31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เมตตาธรรม 11 / มี.ค. / 2557
      30 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ก้าวหน้า..แห่งชีวิต 11 / มี.ค. / 2557
Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk