## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 
ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
5 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ธรรมะรักษา

อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

 ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556
--------------------------
----
ธรรมรักษา

บุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมประสบทุกข์บ้าง สุขบ้าง บ้างครั้งสุขกายทุกข์ใจ บ้างครั้งทุกข์ใจสุขกาย หรือทั้งสุขกายสุขใจ ทุกข์กายทุกข์ใจ นี่ก็ด้วยอำนาจของการกระทำ ผู้ที่ทำกรรมดีย่อมได้รับความสุข ผู้ที่ทำกรรมชั่วย่อมได้รับความทุกข์ร้อนใจ ฯลฯ

ความดี ความชั่วเป็นของเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ใครทำดี ได้รับผลดี ใครทำชั่ว ก็ได้รับผลชั่ว หว่านพืชเช่นใด ก็ได้ผลเช่นนั้น สมดั่งพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรมย่อมรักษา ผู้มีปกติประพฤติธรรม”

ธรรมในพุทธภาษิตนี้หมายถึง กุศลธรรม กล่าวคือ ธรรมที่เป็นความดี ที่ทำแล้ว สุขใจ ไม่เดือดร้อนนอนสบาย คนที่ทำแต่บาปกรรมย่อมอยู่ร้อนนอนทุกข์ ไม่สุขใจ จะประกอบสัมมาอาชีพ ก็ไม่เจริญ ฯลฯ ส่วนผู้ประพฤติธรรมเป็นประจำ ย่อมมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล ไม่คิดเบียดเบียนใคร เพราะจิตใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม มีความเมตตารักใคร่ต่อคนทั่วไป

ดังมีเรื่องเล่าว่า นางสุชาดา ภรรยาของพระอินทร์ เมื่อตายแล้ว บังเกิดเป็นนางนกกระยางที่ลำธารแห่งหนึ่ง ท้าวสักกะเทวราช ทรงตรวจสอบดูอัครมเหสีของตนก็ทรงทราบว่า นางสุธัมมา นางสุนันทา นางสุจิตตา บังเกิดแล้วในสวรรค์ ส่วนนางสุชาดา เกิดเป็นนางนกกระยาง ก็ทรงสลดพระทัย ทรงคิดจะช่วยนางให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ จึงสั่งสอนนางนกกระยางให้ถือศีล 5 นางนกกระยางสิ้นชีวิตแล้ว จึงไปเกิดบนสวรรค์ ด้วยอานุภาพของศีล 
บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมและประพฤติธรรม บุคคลผู้ประพฤติธรรมชื่อรักษาตนและคุ้มครองตน ให้พ้นจากภัยพิบัติ ในชาตินี้และชาติหน้าได้โดยแท้ 

เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย บุคคลผู้ประพฤติธรรมสม่ำเสมอ ธรรมก็ย่อมคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญงอกงาม ทั้งทางโลกและทางธรรม บุคคลผู้ประพฤติธรรมก็เหมือนคนอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดปราศจากมลทินฉะนั้นแล.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลีเข้าชม : 1651


ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี 5 อันดับล่าสุด

      4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ทางเสื่อมแห่งชีวิต 11 / มี.ค. / 2557
      3 มิถุนายน 2556 เรื่อง การไม่คบคนพาล 11 / มี.ค. / 2557
      2 มิถุนายน 2556 เรื่อง สุดแท้แต่ปัญญา 11 / มี.ค. / 2557
      31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เมตตาธรรม 11 / มี.ค. / 2557
      30 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ก้าวหน้า..แห่งชีวิต 11 / มี.ค. / 2557
Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk