## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
1 ตุลาคม 2555 เรื่อง ทำดี..มีความสุข
ความดี หมายถึง การกระทำ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ต่างอยากจะได้ความดีกันทุกคน เพราะความดีย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อคนที่ทำความดี[1438]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 กันยายน 2555 เรื่อง อภัยทาน
ทาน แปลว่า การให้ แต่ในการให้ทานผู้ให้ทานจะได้บุญมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้รับทาน หากเป็นผู้ที่มีศีลธรรมสูง ทานที่ได้ทำไปแล้วก็เกิดผลบุญมาก หากเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม ผลของทานก็ไม่เกิดขึ้น คือได้บุญน้อย[1318]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
28 กันยายน 2555 เรื่อง แต่งกาย..แต่งใจ
เมื่อพูดถึงการแต่งตัว..ก็คงจะเป็นที่ถูกใจของใครหลาย ๆ คน ว่าการแต่งตัวนี้ทำให้สวย ให้หล่อ ให้ดูดีขึ้น ฯลฯ เป็นต้น ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริง แต่การแต่งตัวนั้น แต่งครั้งหนึ่งก็สวยครั้งหนึ่ง ถ้าต้องการสวยอีกก็ต้องแต่งอีก ถ้าต้องการสวยมาก ๆ ก็ต้องแ[1306]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
27 กันยายน 2555 เรื่อง ฝน
เมื่อพูดถึงฝน..บางท่านก็ชอบใจ บ้างก็ว่าฝนตกทำให้นอนหลับเย็นสบาย บ้างก็ว่าฝนตกทำให้สร้างบรรยาศ ฯลฯ บางท่านก็ไม่ชอบใจ หาว่าฝนนี้ทำให้เดินทางลำบาก ทำงานทำการอะไรก็ไม่สะดวก ฯลฯ ก็สุดแท้แต่ใจมนุษย์จะเลือกสรรค์[1499]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
25 กันยายน 2555 เรื่อง เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก
มนุษย์แปลตามศัพท์ว่า ผู้มีใจสูง ส่วนคำว่า คน แปลว่า คละเคล้ากันระหว่างความดีความชั่ว การที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ คือ ผู้ที่จะได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักหนา และแม้เมื่อได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ที่จะมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนานั้นก็ยากนัก[1375]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
24 กันยายน 2555 เรื่อง เจตนาคือกรรม
เจตนา แปลตามศัพท์ว่า จงใจ มีใจคิดจะทำ กรรม แปลว่า การกระทำ ธรรมชาติของใจ ส่วนมากจะไหลไปตามกระแสกิเลส มีการใฝ่ต่ำเป็นธรรมดาอยู่แล้ว อุปมาเหมือนกระแสน้ำย่อมไหลลงไปสู่ที่ต่ำ ใจของคนเราส่วนมากก็เช่นเดียวกัน คิดแต่จะกระทำชั่วอยู่เนืองนิตย์ เมื่อประจวบกับเหตุที[1298]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
23 กันยายน 2555 เรื่อง เข้าใจทำบุญ
เบื้องตนเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท..หลักการทำบุญในพระพุทธศาสนาท่านตรัสไว้ 10 ประการ บางท่านก็เข้าใจว่าบุญคือ การให้เงิน นั่นเรียกว่าทำบุญแล้ว..ฯลฯ เป็นต้น แล้วบุญคืออะไร..?[1288]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
22 กันยายน 2556 เรื่อง มอบสิ่งดีให้กับชีวิต
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแต่ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ต่างพยายามทำทุกสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ตน ความต้องการพื้นฐานของคนคือเรื่องความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 คือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหารที่มีประโยชน์ มีที่อยู่อาศัยสะดวกสบาย ยา[1623]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
21 กันยายน 2555 เรื่อง ความสุข..กับการทำงาน
มีคำที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า \"งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข\" ก็คงจะเป็นเรื่องจริง ถ้าเราจักชีวิต เข้าใจชีวิต และพัฒนาให้มีความสุขในทุกโอกาส [1321]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
20 กันยายน 2555 เรื่อง แก่นสารชีวิต
เมื่อพูดถึงแก่นสาร..หรือสาระของชีวิตแล้ว บางท่านก็บอกว่า การมีเงินทองมาก ๆ นั่นคือสาระของชีวิต บางท่านบอกการมีเกียรติยศชื่อเสียง นั่นคือสาระ ฯลฯ [1367]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
18 กันยายน 2555 เรื่อง ทางเดินของชีวิต
ชีวิตคนเรานั้น แท้จริงคือ การเดินทางชนิดหนึ่ง ซึ่งเดินจากความเต็มไปด้วยความทุกข์ไปยังที่สุดจบสิ้นของความทุกข์ ที่ตนเคยผ่านมาแล้วนั่นเอง ไม่รู้ว่า ผู้นั้นจะ ทราบหรือไม่ทราบ รู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตาม ชีวิตก็ยังคงเป็นการเดินทางเรื่อยอยู่นั่นเอง [1274]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
14 กันยายน 2555 - คบคนดี
ในโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท คือ คนดีกับคนไม่ดี คนดีเรียกว่า บัณฑิต คนไม่ดีเรียกว่า คนพาล[1355]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
12 กันยายน 2555 - ขึ้นชื่อว่า..ทุกข์
ความทุกข์..เป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนไม่ต้องการ ไม่อยากได้ยิน ไม่อยากเข้าใกล้ แต่จนแล้วจนรอดทุกคนก็ต้องประสบพบเจอ ไม่มากก็น้อย ความทุกข์นั้น มี 2 อย่าง คือ ทุกข์กาย กับ ทุกข์ใจ[1348]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
11 กันยายน 2555 - แนวทางเสริมสร้างความสามัคคี
ความสามัคคีเมื่อเกิดในครอบครัวใด กลุ่มใด ประเทศใด ฯลฯ ก็จะทำให้ครอบครัวนั้น กลุ่มนั้น ประเทศนั้น ฯลฯ มีแต่ความสุข[1517]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
10 กันยายน 2555 - โทษของอกุศล
เมื่อพูดถึงโทษของอกุศล คำว่าอกุศลแปลว่า ความไม่ดี สิ่งที่ไม่ดี ฯลฯ ทั้งหลาย [1406]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
9 ก.ย.55 - เลี้ยงลูกอย่างไร..จึงจะให้ลูกได้ดี
วันนี้วันอาทิตย์..จะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไร..จึงจะให้ลูกได้ดี..[1537]
6 / ก.ย. / 2555 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
สุขเพราะประพฤติตามธรรม
มื่อเอ๋ยถึงความสุข ความสุุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและปรารถนาอยากจะได้มาครอบครอง บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ ย่อมประสบสุขบ้าง ทุกข์บ้าง[1953]
5 / ก.ย. / 2555 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
พลัง..สู่ความสำเร็จ
\"ถ้าความลำบากยังไม่ได้อยู่ตรงหน้า ก็อย่าได้หวังว่าจะพบกับความสำเร็จ\"[3067]
4 / ก.ย. / 2555 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
รักษาตน
หากรู้ว่าตนเป็นที่รัก พึงดูแลรักษา ประคับประคองตนให้ดี ตลอดวัยทั้ง ๓ วัยใดวัยหนึ่ง คำว่า ตน ในที่นี้หมายถึงร่างกายและจิตใจ 2 ส่วนรวมกันเป็นตน[2239]
3 / ก.ย. / 2555 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
สิ่งที่ควรปรารถนา
หากเอ๋ยถึงความปรารถนา หรือ ความต้องการของมนุษย์แล้วไซร์ อยากแท้จะมีที่สิ้นสุด [2040]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk