## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
13 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แรงกรรม
เมื่อพูดถึงเรื่องของกรรม..หลายท่านที่ยังไม่เข้าใจก็จะคิดว่ากรรมนั้นมีแต่ฝ่ายที่ไม่ดีอย่างเดียว..กรรมจำแนกสรรพสัตว์ ให้เป็นผู้เลวทรามและประณีตสรรพสัตว์ทำกรรมชั่ว ได้รับผลชั่ว ทำกรรมดี ได้รับผลดี[1485]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
11 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง กฐินทาน (วัดเทวราชเวนิส)
การถวายผ้ากฐิน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พุทธศาสนิกชนถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบ 3 เดือนเท่านั้น และมีเวลาที่จะกระทำทานชนิดนี้ได้เพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ปีนี้เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 พฤศจิกาย[1499]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
31 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขึ้นชื่อว่า..บุญ
เมื่อพูดถึงเรื่องของบุญกุศล..บุญเป็นสิ่งทำแล้วใจเป็นสุข ทำแล้วใจพลอยยินดี ฯลฯ ในทางพระพุทธศาสนาบุญกุศลเกิดขึ้นได้หลายทาง หลายวิธี เมื่อจะย่นย่อลงมาให้เห็นภาพ ก็มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี นั้นคือ [1300]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 ตุลาคม 2555 เรื่อง ด้วยศรัทธา
เมื่อพูดถึงคำว่า \"ศรัทธา\" ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทำ เชื่อในสิ่งที่เห็น เชื่อในสิ่งที่เป็น ถ้าขาดคำว่าศรัทธาเสียแล้วงานทุกอย่างไม่สามารถสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้เลย[1299]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 ตุลาคม 2555 เรื่อง ด้วยศรัทธา
เมื่อพูดถึงคำว่า \"ศรัทธา\" ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทำ เชื่อในสิ่งที่เห็น เชื่อในสิ่งที่เป็น ถ้าขาดคำว่าศรัทธาเสียแล้วงานทุกอย่างไม่สามารถสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้เลย[1259]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
27 ตุลาคม 2555 เรื่อง วันออกพรรษา
การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า ปวารณา จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง [1545]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
24 ตุลาคม 2555 เรื่อง งามด้วยธรรม
เมื่อเอ่ยถึงความงาม..ก็คงจะเป็นที่อกถูกใจของบรรดาผู้ที่ต้องการความงามทั้งหลาย ความงามของมนุษย์มี 2 อย่าง คือ 1.งามภายใน 2. งามภายนอก[1592]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
23 ตุลาคม 2555 เรื่อง เป้าหมายชีวิต
เบื้องต้นเราต้องรู้เสียก่อนว่าชีวิตมนุษย์คนเราเกิดมา ย่อมมีลักษณะความคิด ความเป็นอยู่ สติปัญญา ความสามารถ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือ..การสิ้นสุดแห่งชีวิต[1425]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
22 ตุลาคม 2555 เรื่อง การให้
การแสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจอันดีงาม โดยมีวัตถุสิ่งของเป็นสิ่งประกอบ ท่านเรียกว่า ทาน หมายถึง การให้ หรือเจตนาเป็นเครื่องให้ ให้ปันสิ่งของอันได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ[1330]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
20 ตุลาคม 2555 เรื่อง ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์
เมื่อพูดถึงความสุขและความทุกข์แล้ว เชื่อได้แน่ว่าทุกท่านคงจะต้องประสบพบเจอกับมาแล้วทั้งนั้น บางท่านก็เจอสุขมากกว่าทุกข์ บางท่านก็เจอทุกข์มากกว่าสุข..อันนี้ก็เป็นปกติวิสัยของชาวโลกที่ยังวนเวียนอยู่กับกิเลสทั้งหลายนั่นเอง[1320]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
19 ตุลาคม 2555 เรื่อง หวานพืชเช่นไร..ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ตามธรรมดาว่าเมล็ดผลไม้ เป็นต้นว่า มะม่วง ขนุน หรือส้มโอ เมื่อนำไปเพาะลง ก็คงเกิดเป็นต้นมะม่วง ขนุน หรือส้มโอนั่นเอง ฉันใด บุคคลทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วร้าย ย่อมได้รับผลชั่วร้าย ฉันนั้น[1901]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
17 ตุลาคม 2555 เรื่อง ลักษณะของคนขยันและคนเกียจคร้าน
คนขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำงานจริงจังอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน พยายาม ไม่ท้อแท้ กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำหนักเอาเบาสู้ ไม้ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาประการ เป็นต้น ฯลฯ ลักษณะของคนขยันมี 3 ประการ คือ[1749]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
16 ตุลาคม 2555 เรื่อง ทางไปเกิดเป็นมนุษย์
เมื่อพูดถึงความเป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำได้ยาก เพราะการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดในโลก สามารถแยกแยะได้ระหว่างความดี ความชั่ว ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ฯลฯ[1674]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
12 ตุลาคม 2555 เรื่อง ใคร่ครวญ..ชีวิต
เมื่อพูดถึงเรื่องของชีวิต..ชีวิตคือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังมีลมหายใจเข้า หายใจออกอยู่ สามารถยืน เดิน นั่ง นอนได้ตามปกติชื่อว่า ชีวิต แต่เมื่อหมดลมหายใจเมื่อไร ชีวิตก็เป็นอันหมดสิ้น [1290]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
11 ตุลาคม 2555 เรื่อง ปรุ่งแต่งจิต
เมื่อพูดถึงเรื่องจิต..\"จิตของมนุษย์ยากแท้จะหยั่งถึง\"จิต คือ ใจความคิดที่มีธรรมชาติซัดส่ายไปมาไม่คงที่ ท่านเปรียบเสมือนลิง.. จิตนั้นเมื่อมีปัจจัยภายนอก หมายถึงกิเลสไม่ดีทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิต..จิตนั้นก็จะถูกปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดี ..แต่ถ้าจิตน[1357]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
9 ตุลาคม 2555 เรื่อง เชื่อ..อย่างมีเหตุผล
เมื่อพูดถึงความเชื่อ..ความเชื่อก็คือการที่เรายอมรับ เคารพ กระทำตามสิ่งที่ได้รับฟังรับรู้มา ฯลฯ เป็นต้น แต่ความเชื่อนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเหตุและผล..จึงจะเป็นความเชื่อที่ควรเชื่อ[1263]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
8 ตุลาคม 2555 เรื่อง เตรียมตัว..เพื่อวันพรุ่งนี้
เมื่อพูดถึงวันพรุ่ง..ก็หมายความว่าเป็นวันที่ยังไม่มาถึง เป็นอนาคต ที่ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ล่วงหน้า มีแต่การคาดการณ์ คาดหมาย มุ่งหมายเพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการเท่านั้น..เมื่อรู้เช่นนี้ เราจึงต้องมีการเตรียมตัว..แล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไร..?[1424]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
5 ตุลาคม 2555 เรื่อง ฐาน..ชีวิต
เมื่อพูดถึงฐาน..ทำไมชีวิตคนเราจำเป็นต้องมีฐาน..? ตอบว่า ที่ชีวิตคนเราต้องมีฐานนั้น เพราะฐานคือที่รองรับชีวิตทั้งในยามสุข และยามทุกข์ ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินวลีที่ว่า \" รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา\" [2273]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
4 ตุลาคม 2555 เรื่อง บุญใหม่
บุญใหม่..ก็คือ บุญที่เราทำขึ้น สร้างขึ้นในปัจจุบันชาตินี้...ไม่ว่าจะเป็นทาน การให้ ศีล การรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย ภาวนา การพัฒนาจิตใจให้เจริญ [1313]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
3 ตุลาคม 2555 เรื่อง บุญเก่า
เมื่อพูดถึงเรื่องของบุญกุศล.. บุญมีอยู่ 2 ประเภท คือ บุญเก่า กับ บุญใหม่ ในวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของบุญเก่า.. บุญเก่า หมายถึง บุญที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน บุญใหม่ หมายถึง บุญที่ทำในปัจจุบันนี้ ซึ่งความจริงบุญเก่ากับบุญใหม่ มักจะคอยเกื้อหนุน ช่วยเหลือกันอยู่[1429]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk