## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
18 มกราคม 2556 เรื่อง กฏแห่งกรรม
ธรรมะประจำวันวันนี้ ได้รับการขอมาจากญาติโยมท่านหนึ่ง ที่อยู่ในประเทศในแถบยุโรป อยากให้เขียนเรื่องของกฏแห่งกรรรม ว่าเป็นอย่างไร มีจริงไหม ทำไมทำดีแล้วความดีไม่สนองย้อนมา คนทำความชั่ว พูดชั่ว เจริญเอา เจริญเอา..[1542]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
17 มกราคม 2556 เรื่อง เครื่องกั้นอินทรีย์
เครื่องกั้นในโลกนี้มีมากมายเช่น กั้นเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ใช่สอย กั้นถนนหนทาง กั้นแม่น้ำลำคลอง กั้นประตูหน้าต่าง ฯลฯ นั่นเป็นการกั้นสิ่งภายนอก แต่การกั้นกิเลสที่ไม่ให้ไปสู่ใจนั้น ท่านบอกว่าให้เราใช้สติเป็นตัวกั้น[1507]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
16 มกราคม 2556 เรื่อง ครูผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้มีเมตตา
ธรรมะประจำวันวันนี้..คงจะเขียนเรื่องอื่นเป็นไม่ได้ เพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของเราทุก ๆ คน นั้นคือ วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุก ๆ ปี เพราะกว่าที่เราจะเติบใหญ่ได้ขนาดนี้ เชื่อแน่ว่าทุกท่านต้องผ่านการพร่ำสอนจากครูมาด้วยกันทุก ๆ คน[1696]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
15 มกราคม 2556 เรื่อง หลักในการคบคน
โบราณท่านกล่าวไว้ว่า จะรู้จักม้าดี ก็ให้ดูที่ใบหู จะรู้จักแก้วมณีดี ก็ให้ดูที่รัศมี จะรู้จักจิตใจมนุษย์ดี ก็ให้ดูที่การหัวเราะ จะรู้จักน้ำใจกว้างขวางของคน ก็ให้ดูที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ[1617]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
14 มกราคม 2556 เรื่อง ผู้ไม่ยากจน
ขึ้นชื่อว่าความยากจนทรัพย์ คงไม่มีผู้ใดต้องการหรือปรารถนาอยากจะเป็น ความยากจนนั้น มี 2 ประการด้วยกันคือ 1. ยากจนภายนอก 2.ยากจนภายใน[1557]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
13 มกราคม 2556 เรื่อง เส้นใยแห่งชีวติ
สิ่งหนึ่ง..ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ควรเรียนรู้และใส่ใจ นั้นคือ ชีวิต ชีวิตของเรานั่นเอง ทำไมต้องเรียนรู้และใส่ใจ..? ตอบว่า ชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องผ่านเส้นใยสองเส้นนั้นคือ สุขและทุกข์ ดังนั้นต้องรู้จักปรับและเร[1476]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
12 มกราคม 2556 เรื่อง ตั้งจิตปรารถนาดี
มนุษย์คนเราเกิดมาในโลกนี้ จะว่าไปแล้วไม่มีใครเลยที่จะสามารถเลือกที่เกิด ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรมที่ว่า \"บุญนำ กรรมแต่ง\" นั่นเอง[1533]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
11 มกราคม 2556 เรื่อง ขยันหมั่นเพียร
บรรดาบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ บางท่านเกิดมาพร้อมทุกสิ่งอย่าง บางท่านเกิดมาอัตคัดขัดสน ทำอะไรก็ไม่สะดวกสบาย ไม่ได้ต้องตามความต้องการ ฯลฯ เหล่านี้เป็นผลเนื่องมาบุญกุศลที่ได้ทำมาต่างกันนั่นเอง แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วก็อย่าไปท้อแท้ต่อวาสนา ให้เราจงภูมิใจที่ได้เกิ[1527]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
10 มกราคม 2556 เรื่อง อย่าดูหมิ่นบุญ..ว่าน้อย
Despise not merit, Saying, \'It will not come to me\'; Drop by drop is the waterpot filled, Likewise the man, gathering little by little Fills himself with merit.[1437]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
9 มกราคม 2556 เรื่อง บันไดขั้นแรก
บุคคลที่ต้องการขึ้นสู่สถานที่สูง จำเป็นต้องใช้บันไดเป็นเครื่องช่วยเหลือในการขึ้นสู่สถานที่สูงนั้น ข้อนี้อุปมาเหมือนทานกุศล ที่เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำขึ้นสู่เทวโลก[1470]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
8 มกราคม 2556 เรื่อง ทำหน้าที่นั้น ๆ ให้สมบูรณ์
ทุกคนที่เกิดมาโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนั้นคือ หน้าที่ แล้วหน้าที่คืออะไร..? หน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำ เช่น หน้าที่เด็ก คือต้องตั้งใจเรียนหนังสือ หน้าที่พ่อแม่ ต้องคอยสั่งสอนบุตรธิดาให้ตั้งอยู่ในความดี ฯลฯ เป็นต้น[1264]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
7 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งใจ
การแต่งตัวนั้น แต่งครั้งหนึ่งก็สวยครั้งหนึ่ง ถ้าต้องการสวยอีกก็ต้องแต่งอีก ถ้าต้องการสวยมาก ๆ ก็ต้องแต่งหลาย ๆ ครั้ง ถ้าต้องการสวยตลอดวัน ชก็ต้องแต่งตลอดวัน ฯลฯ[1392]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
5 มกราคม 2556 เรื่อง วิธีการทำดี
ในสภาพสังคมโลกยุคปัจจุบัน ผู้คนทั้งหลายต่างขวานขวายอยากได้ อยากมี อยากเป็น ฯลฯ มีการแข่งขันกันในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่ ความร่ำรวย สมบัติเงินทอง ฯลฯ แต่ก็มีอยู่น้อยนักที่จะแข่งขันกันในเรื่องของการทำความดี[1546]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
30 ธันวาคม 2555 เรื่อง สิ่งที่ควรปรารถนา
ปีใหม่ใกล้จะเข้ามาถึง..ปีเก่ากำลังจะผ่านไป นั้นก็เป็นกฏธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา[1371]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 ธันวาคม 2555 เรื่อง ดำรงตนในทางชอบ
พูดถึงคำว่าตน ต้องรู้ความหมายก่อนว่า ตนคืออะไร ? คำว่า ตน ในทางพระพุทธศาสนานั้น ท่านหมายถึง คน คือตัวของเราที่ประกอบไปด้วยกายกับใจนั่นเอง สรุปตน ก็คือ กายกับใจ รวมเป็นตน[1447]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
28 ธันวาคม 2555 เรื่อง เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหลักธรรม
เวลาที่ผ่านมาแล้ว..สามารถนำกลับมาคืนมาได้ไหม ? ตอบว่า ไม่ได้ แล้วชีวิตใหม่สามารถทำและพัฒนาให้ดีได้ไหม ? ตอบว่า ได้ แล้วได้อย่างไร..?[1585]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
27 ธันวาคม 2555 เรื่อง วันเดือนปีที่เปลี่ยนแปลง
ปีเก่ากำลังจะผ่านไป ปีใหม่จะเข้ามาแทนที่ เป็นเรื่องของกาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป โดยสมมติกันว่า เป็นปีเก่า ปีใหม่ เราควรพิจารณาว่าจะดำเนินชีวิตเช่นไร จึงได้รับความสุขกายสบายใจ [1556]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
24 ธันวาคม 2555 เรื่อง อย่าจนใจ
ขึ้นชื่อว่าความจนแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้น เช่นจนทรัพย์สมบัติ เมื่อจนก็ต้องเที่ยวกู้หนี้ยืมสินของคนอื่น การกู้หนี้สินเงินทองคนอื่นก็เป็นทุกข์ จนทรัพย์คือธรรมะ[1433]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
22 ธันวาคม 2555 เรื่อง สหาย
คำว่าสหาย สหายแปลว่าเพื่อน เพื่อนหรือมิตรมีหลายประเภท มีทั้งเพื่อนแท้และเทียม ดีและไม่ดี [1307]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
15 ธันวาคม 2555 เรื่อง ธรรมะสำหรับยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน
บ้านที่สร้างขึ้นแล้ว จะอยู่ได้ทน อยู่ได้นาน สามารถรับน้ำหนัก และเป็นที่พักอาศัยได้ ก็เพราะมี เข็ม เสา ขื่อ กระดาน และตะปู เป็นต้น ยึดเหนี่ยวไว้ จึงไม่ทรุดเอนเอียงหรือโค่นพังลงคงสภาพแข็งแรงฉันใด สังคมที่อาศัยอยู่ก็ฉันนั้น จะอยู่รวมกันได้เป็นปึก มีสันติสุขร[1348]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk