## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 มีนาคม 2556 เรื่อง ความเศร้าหมองแห่งจิต
ธรรมดาแล้วจิตของมนุษย์จะเป็นสภาพใสบริสุทธิ์ปราศจากมนทิน แต่เมื่อถูกกิเลสคือห้วงน้ำคอยท่วมทับให้ชีวิตต้องมัวหมองพบความพินาศได้[1318]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
28 มีนาคม 2556 เรื่อ งแสวงหาปัญญา
ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้, รู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ ฯลฯ แล้วทำไม..จำเป็นไหม..ต้องแสวงหาปัญญา...? ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า...มนุษย์ในโลกนี้ มีความประมาทปล่อยตนให้ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชา ขาดปัญญาพิจารณาเหตุผล มีจิตมืดม[1270]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
27 มีนาคม 2556 เรื่อง ญาติธรรม
คำว่า ญาติ หมายถึง คนที่เป็นเชื้อสายเดียวกัน เป็นเหล่ากอเดียวกัน เป็นสายโลหิตเดียวกัน หรือคนที่รู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกันระหว่างเรากับเขาโดยตรงบ้าง เกิดแต่ความสนิทสนมกับญาติทางสายโลหิตของเราบ้าง ได้ประพฤติธรรมร่วมกันบ้าง ฯลฯ[1329]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
26 มีนาคม 2556 เรื่อง หนีหนี้กรรมไม่พ้น
เมื่อวานพูดถึงเรื่องของกรรมตามสนองตอบ คือ ใครทำกรรมอันใดไว้ กรรมอันนั้นก็ไปรออยู่ข้างหน้าคอยสนองตอบคืน อาจจะไปรอใกล้รอไกล อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของบุคคลนั้น ๆ วันนี้จะพูดถึงกรรมที่ทำไปแล้วนั้น ไม่สามารถลบหนี้ หลีกเร้น หนีพ้นและไม่รับกรรมที่ตัวเองได[1428]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
25 มีนาคม 2556 เรื่อง กรรมตามสนอง
กรรม แปลว่า การกระทำ การกระทำนั้นก็มีทั้งกระทำกรรมดีและกระทำกรรมชั่ว และกรรมทั้งสองอย่างนั้นคอยส่งผลต่างกัน แยกกันชัดเจน [1244]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
23 มีนาคม 2556 เรื่อง บุญนำกรรมแต่ง
เมื่อวันก่อนมีโอกาสได้สนทนาพูดคุยเรื่องธรรมะกับฝรั่งท่านหนึ่ง มีประโยคหนึ่งที่ฝรั่งพูดขึ้นว่า \" เมืองไทยนับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาพุทธก็สอนให้คนกลัวบาป กลัวการทำความชั่ว ผมไปเมืองไทย เห็นคนทำไม่ดีเยอะไปหมดเลย \" [1224]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
22 มีนาคม 2556 เรื่อง ศรัทธาในการทำงาน
มนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ย่อมมีการเป็นอยู่ควบคู่ไปกับการทำงาน เนื่องจากธรรมชาติสร้างมาให้เป็นเช่นนั้น ทุกคนต้องทำงาน ทั้งงานที่ทำเพื่อตนเอง และงานที่ทำเพื่อคนอื่น ฯลฯ[1300]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
21 มีนาคม 2556 เรื่อง ยินดี
คำว่า \"ยินดี\" แปลไทยเป็นไทยว่า ความพอใจเต็มใจหรือรักในสิ่งนั้น ๆ มีคำถามว่า..แล้วเราควรยินดีพอใจอะไรบ้าง..? ตอบว่า เราควรยินดีใน 3 ประการด้วยกัน คือ[1272]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
20 มีนาคม 2556 เรื่อง ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
ธรรมะประจำวันวันนี้ ได้รับการขอมาจากญาติโยมท่านหนึ่ง ที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนอันแสนไกล ไกลทั้งบ้านเกิดเมืองนอน ไกลทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้อง ได้เล่าว่า ชีวิตของดิฉันได้พบทั้งสุขและทุกข์ เศร้า สมหวัง ผิดหวัง ท้อแท้ อ่อนแรงกายแรงใจ ฯลฯ แต่ทั้งหมดนั้นความทุกข์เสี[5348]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
19 มีนาคม 2556 เรื่อง พัฒนาใจ
การพัฒนา แปลว่า ทำให้เจริญ ให้ดี ให้สูง ฯลฯ ในร่างกายของเรานั้นมีสิ่งสำคัญอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ 1.กาย 2.ใจ และในระหว่างกายกับใจนั้น ลองคิดดูซิว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากัน..ตอบได้เลยว่าคือใจเพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธาน กายวาจาจะเป็นอย่างไร ก็สุดแต่ใจจะสั่งให้พูด[3078]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
18 มีนาคม 2556 เรื่อง ตัณหา
เมื่อพูดถึงตัณหา หลายท่านคงนึกถึงแต่สิ่งที่คิดว่าไม่ดีอย่างเดียว ตัณหานั้น แปลว่าความทะยานอยากดิ้นรน ฯลฯ ซึ่งความทะยานอยากนั้นก็มีทั้งทะยานอยากในทางไม่ดี และทะยานอยากในทางดี ทะอยากในทางไม่ดี เช่นอยากได้ของๆคนอื่นมาครอบครอง ฯลฯ เป็นต้น ทะยานอยากในทางดี เช่[3929]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
17 มีนาคม 2556 เรื่อง เส้นทางเดินของชีวิต
ชีวิตของคนเรานั้น แท้จริงแล้วคือการเดินทางชนิดหนึ่ง เดินตั้งแต่เกิดจนตาย ดิ้นรนเพื่อความเป็นไปในระหว่างเกิดจนถึงตาย ซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นบางครั้งก็ทุกข์ บางครั้งก็สุข บางครั้งก็เศร้า บางครั้งก็เหงา บางครั้งสมหวัง บางครั้งผิดหวัง ฯลฯ แต่ถึงยังไงเราก[2765]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
16 มีนาคม 2556 เรื่อง ผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีล5
เมื่อพูดถึงเรื่องของศีลนั้น ศีล ภาษาบาลีว่า สีล แปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมการประพฤติทางกายวาจาให้ตั้งอยู่ในความดี..ฯลฯ[3738]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
15 มีนาคม 2556 เรื่อง ทำดี
เมื่อพูดถึงความดี ความดีนั้นเป็นสภาพทำให้ใจมีความสุข ผู้ใดประพฤติความดีบ่อย ๆ ผู้นั้นก็จะเห็นความสุขทางใจบ่อย ๆ ได้อย่างแท้จริง [3509]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
14 มีนาคม 2556 เรื่อง เป้าหมายแห่งชีวิต
เมื่อพูดถึงเป้าหมายหรือความหวังของชีวิต เชื่อแน่ว่าทุกท่านต้องมีเป้าหมายหรือความหวังของชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน เช่น เป้าหมายในโลกิยวิสัย คือ การมีทรัพย์สมบัติเงินทอง บริวาร ความสุข ความเจริญ ฯลฯ เป้าหมายในโลกุตตรวิสัย นั้นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปว[1397]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
13 มีนาคม 2556 เรื่อง ใช้ธรรมนำชีวิต
ชีวิตทุกชีวิตเกิดมาอย่างน้อยต้องเป็นผู้ตามเสียก่อน เช่น วัยเด็ก ต้องรู้จักตามเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ เชื่อฟังคำสังสอนของคุณครู ฯลฯ แล้วเมื่อเติบใหญ่ พอจะเป็นผู้นำครอบครัว หรือผู้นำคนได้ สิ่งสำคัญที่สุด ควรต้องใช้ธรรมะ เป็นเครื่องชี้นำ นำทาง เพราะธรรมะ[1649]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
23 มกราคม 2556 เรื่อง รู้จักใช้ตา
เมื่อวาน (22 -1-13) ได้ไปรับแว่นที่ได้สั่งตัดไว้ ในรอบ 6 ปีที่ตัดแว่นใหม่ (มองดูโลกกว้างใหญ่ใบนี้..สดในกว่าเดิม ) แล้วเช้านี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าจะเขียนธรรมะเรื่องอะไรดี..(เพราะก็เขียนมาเกือบครบ 2 ปี แล้ว..หมดความรู้) พอนึกถึงแว่นใหม่ที่ไปตัดมาเมื่อวานนี้..ก็[1674]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
21 มกราคม 2556 เรื่อง เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท ว่า “ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก, ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก, การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก, การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก.”[1693]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
20 มกราคม 2556 เรื่อง กระแสธรรม
มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้้ทั้งหมด ย่อมตกอยู่ในกระแสธรรม คือถูกบังคับให้ต้องทำ ถ้าไม่มีการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง สภาพของมนุษย์ก็จะกลายเป็นคล้ายกับก้อนดิน ก้อนหิน หรือก้อนกรวดไป ฯลฯ[1550]
1 / ต.ค. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
19 มกราคม 2556 เรื่อง สะพานคือศีล
สะพานที่ชาวโลกใช้เดินข้ามกันอยู่ทั่วไปทุกวี่วันนั้น ถือว่าเป็นสะพานธรรมดาที่ใช้ข้ามแม่น้ำลำคลอง ถึงจะสร้างได้ใหญ่โตอลังการขนาดไหน ใช้งบประมาณมากเพียงใดก็ตาม มนุษย์เราก็ไม่สามารถใช้สะพานนี้ข้ามพ้นความชั่วไปสู่ความดีได้เลย [1714]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk