## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
3 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ความดีที่ควรทำเสมอ ๆ
เมื่อพูดถึงความดี ความดีนั้นสามารถกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ฯลฯ ความดีให้ผลต่างจากความชั่ว คือคนทำความดีไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์มีแต่ความสุขใจ ตรงกันข้ามคนทำความชั่วย่อมอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่สุขใจ[1327]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
2 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ทางไปเกิดเป็นมนุษย์
การที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ท่านกล่าวว่ายากแสนยาก ยิ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีพร้อมสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิ รู้ดีรู้ชอบ ไม่เผลอไปตามกิเลส ฯลฯ ยิ่งยากไปใหญ่[1271]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
1 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ตั้งใจให้ดี
การตั้งใจ.. คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย กาย วาจา และใจ การตั้งใจนั้นมี 2 อย่างคือ 1. การตั้งใจไว้ผิด 2.การตั้งใจไว้ถูก[1258]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
26 เมษายน 2556 เรื่อง งามด้วยธรรม
เมื่อพูดถึงความงาม ความงามนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็มี 2 อย่าง คือ 1. งามภายนอก 2.งามภายใน งามภายนอกนั้นมีผู้คนจำนวนมากสนใจและแสวงหาวิธีเพื่อทำให้ตัวเองดูดีมีความมั่นใจในบุคลิกภาพต้องตาต้องใจสำหรับคนที่พบเห็น ฯลฯ โบราณจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า \"ไก่งามเพราะขน ค[1248]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
24 เมษายน 2556 เรื่อง ตั้งตน
คำว่า ตน หมายถึง คน คือตัวของเราอันประกอบไปด้วยกายกับใจนั่นเอง และในกายกับใจนั้น ใจเป็นใหญ่สามารถบังคับกายได้ ดังนั้นควรตั้งตน ตั้งใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท[1259]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
23 เมษายน 2556 เรื่อง ประโยชน์สุขภายหน้า
เมื่อพูดถึงประโยชน์หรือความสุขนั้น คนโดยส่วนมากก็จะแสวงหาความสุขหรือประโยชน์ในปัจจุบันก่อน เพราะจับต้องได้ในชาติปัจจุบัน แต่ประโยชน์สุขในภายหน้าที่เราได้ทำไว้ จะส่งผลให้มีชีวิตที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยก็เสมอเท่าปัจจุบัน ไม่ตกต่ำไปกว่านี้อย่างแน่นอน[1238]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
22 เมษายน 2556 เรื่อง โลกธรรม
โลกธรรม คือ ธรรมที่มีอยู่ประจำโลก บุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกทุกคน จะต้องมีธรรมประจำโลกนี้เข้าครอบงำให้เป็นไป 8 ประการ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 4 คู่คือ[1237]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
19 เมษายน 2556 เรื่อง เสน่ห์จากการพูด
มีคำที่โบราณจารย์ ท่านกล่าวไว้ว่า \" ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา\" หมายความว่า คนจะสามัคคีปรองดองกันได้ก็เพราะการพูด จะแตกสามัคคีกันก็เพราะคำพูด ทั้งการที่จะยกทรัพย์สินเงินทองให้ผู้อื่นก็ดี การจะรบราฆ่าฟันกันก็ดี การที่สามี[1264]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
18 เมษายน 2556 เรื่อง ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่
ชีวิตที่ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์นั้น อาจมีมากมายหลายเหตุผล หลายบริบท แต่สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือการไม่รู้จักพอ ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ เมื่อไม่มี ก็อยากมี หรือเมื่อมีอยู่แล้ว เห็นคนอื่นมีมากกว่า ดีกว่า ก็อยากมีอย่างเขา ดีกว่าเขา ฯลฯ หนักเข้าถึงกับต[1207]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
17 เมษายน 2556 เรื่อง สาระของชีวิต
สาระ คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นแก่นสาร ฯลฯ ชีวิต คือ สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เมื่อชีวิตมีสาระ ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ มีแก่นสาร สามารถพัฒนาตน พัฒนาใจให้ไปสู่ความเจริญได้[1297]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
16 เมษายน 2556 เรื่อง สุขเพราะธรรม
บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ ย่อมมีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง คละเคล้ากันไป นั้นก็เป็นเพราะอำนาจของกรรมคือการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบัน [1258]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
15 เมษายน 2556 เรื่อง อุปการธรรม
อุปการธรรม คือ หลักธรรมที่ควบคุมไม่ให้บุคคลทำผิดพลาด ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ควบคุมอารมณ์ไม่ให้วู่วาม รู้จักคิด ไม่ปล่อยความนึกคิดไปตามความรู้สึกที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ คอยเหนี่ยวรั้งใจให้ทำ พูด หรือคิดในสิ่งที่ดี เหมือนบิดามารดาคอยห[1275]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
13 เมษายน 2556 เรื่อง สามัคคีคือพลัง
ธรรมะประจำวันในวันนี้ ได้แรงบันดานใจจากญาติโยมท่านหนึ่ง ซึ่งได้อ่านเรื่องความเป็นไปในต่างแดน แล้วเขียนข้อความมาในเฟสบุ๊ค ให้อาตมาพูดถึงเรื่องของความสามัคคี...[1240]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
13 เมษายน 2556 เรื่อง ตำนานวันสงกราต์
วันสงกรานต์ มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีบุตร อยู่ใกล้กับนักเลงสุราซึ่งมีบุตรสองคนผิวเนื้อเหมือนทอง[1290]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
12 เมษายน 2556 เรื่อง คติธรรมวันสงกรานต์
คำว่า สงกรานต์ หมายความว่า ที่สุดแห่งการคาบเกี่ยวระหว่างปีเก่ากับปีใหม่ คือ ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ก็เริ่มเคลื่อนย้ายเข้ามา หมายความว่า ของเก่ากับของใหม่อาศัยกัน ของเก่าเป็นเหตุให้เกิดของใหม่ ของใหม่นาน ๆ ไป กลายเป็นของเก่า แล้วเป็นเหตุให้เกิดของใหม่ต่อไปอ[1535]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
11 เมษายน 2556 เรื่อง พลังแห่งความสำเร็จ
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สอนให้คนมีความเพียร สร้างพลังอันดีงาม เพื่อยกระดับตนให้สูงขึ้น ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม การสร้างความสำเร็จด้วยพลังอันดีงามนั้น มีธรรมะที่เป็นพลังเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถสร้างได้โดยไม่ยากนัก นั่นคือ พลังแห่งความสำเร็จ 5 ประก[1272]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
5 เมษายน 2556 เรื่อง งามด้วยธรรม
เมื่อพูดถึงความงาม ความงามนั้นก็มีทั้งความงามภายนอกและความงามภายใน ความงามภายนอกนั้นต้องใช้อาภรณ์ เครื่องประดับต่าง ๆ ตกแต่งกายให้งาม จึงจะเป็นที่ต้องตาต้องใจสำหรับคนพบเห็น...แต่ไม่คงทนถาวร เพราะแต่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องแต่งใหม่อีก เป็นอย่างนี้เรื่อยไป แต่[1315]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
3 เมษายน 2556 เรื่อง ยุติธรรมด้วยกรรม
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกระบวนการของความยุติธรรมทั้งนั้น เพราะตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น บุคคลกระทำกรรมอันเป็นเหตุอย่างใด ต้องรับผลแห่งกรรมอย่างนั้น[1240]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
1 เมษายน 2556 เรื่อง อานิสงส์ของการรักษาศีล
ศีล แปลตามศัพท์ว่า สำรวมระวังกาย และวาจา ให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ กล่าวคือ เจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย ฯลฯ[1250]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
31 มีนาคม 2556 เรื่อง ขุมทรัพย์บุญ
คำว่า นิธิ แปลว่า ขุมทรัพย์ บุญนิธิ หมายถึงขุมทรัพย์คือบุญ เป็นสมบัติที่น่าปรารถนาของทุก ๆ คน เป็นของเฉพาะตัวไม่ทั่วไปแก่คนอื่น ติดตามตัวไปได้ตลอด โจรขโมยไม่สามารถ ๆ จะลักขโมยไปได้[1283]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk